Gravid

Varje graviditet är unik. Känslorna och upplevelserna kan variera mycket. Vi har stor erfarenhet och kunskap, för oss är det viktigt att ni ska känna er trygga med oss under denna resa. Så snart du har fått reda på att du är gravid kan du lista dig hos oss, det gör du i samband med ditt första besök på mottagningen. Du är även välkommen att lista dig hos oss en bit in i graviditeten om du vill byta barnmorska.

Vi följer Region Skånes basprogram för vård under graviditeten.

Utöver basprogrammet erbjuder vi föräldraträffar. Dessa kan vara en viktig del i er resa. Ni får möjlighet att träffa oss tre gånger med start under sista tredjedelen av graviditeten. Vi går igenom förlossningsförloppet, smärtlindring, amning/matning och annat ni kan tänkas fundera på. Vi har dessutom en sista avslutningsträff! I den mån vi har möjlighet, försöker vi sätta ihop föräldragrupper som passar just er. Vi har särskild kunskap om föräldrar som genomgått IVF. Vi erbjuder också särskilda föräldragrupper för omföderskor och för förstföderskor. Det är kostnadsfritt att delta i dessa.